Dr. Erkan Esen

Doç. Dr. Erkan Esen

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1979 Bolu doğumlu olan Doç. Dr. Erkan ESEN ilköğrenimini Bolu’da tamamladıktan sonra orta-lise eğitimini Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde bitirmiştir. 1997 yılında K.T.Ü. Tıp Fakültesinde eğitime başlamış, 2005-2010 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini yapmıştır.

Mecburi hizmet ve askerlik görevlerini yerine getirdikten sonra 2013-2019 yıllarında S.B.Ü. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda görevine devam etmiştir. Meslek hayatına Ekim 2019-Eylül 2021 tarihleri arasında Özel Konak Hastanesi’nde devam eden Doç. Dr. Erkan ESEN 2021 Eylül ayından itibaren özel kliniğinde hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 1. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği
 2. Uykuder Derneği
 3. Doğu Marmara KBB-BBC Derneği
 4. RoboKBB (Robotik Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahi Derneği) (Kurucu Üye)

1- Selçuk A. Esen E, Yılmaz Z, Bayakır F. Ozdogan F, Genc

Orta derecede OSA olgusunda üst havayolu obstrüksiyonu değişikliklerinin ilaçla indüklenmiş sedasyon endoskopisinde ve doğal uykuda uyku evrelerine göre videoendoskopik görüntülenmesi (KBB’de Dört mevsim – ilkbahar 2. soluksuz senfoni “Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi”nde Canlı Cerrahi Uygulamaları 12-13 Mart 2015 Sözlü sunum 1.’lik ödülü)

2- Selçuk A, Esen E, Bayakır F, Eyisaraç Ş, Başer S, Altıparmak E, Özdoğan F, Özel HE, Genç S.

İlaçla indüklenmiş uyku endoskopisi üst havayolu değişikliklerinin doğal uyku N1, N2, N3 ve REM evrelerindeki videoendoskopik değişiklikler ile karşılaştırılması (12. Türk Rinoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 Sözlü sunum 1.’lik Ödülü)

1- 5. Solunum Zirvesi, Akustik rinometri ve rinomanometre’nin klinik kullanımı, Konuşmacı, Esen E. 12-14 Haziran 2013, Ordu

2- 12.Bodrum Rhinocamp, Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği Kongresi, Pratikte Septoplasti kararı, Konuşmacı, Esen E. 28-31 Mayıs 2014, Bodrum.

3- Canlı Cerrahi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, Olgu Sunumları, Konuşmacı, Esen E. 6-7 Haziran 2014 Kocaeli

4- 5.Asian Facial Plastic Surgery Society Meeting, Tip Sutures for beginners Konuşmacı Esen E. 15-19 Ekim 2014 Kapadokya

5- 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türbinoplasti Endikasyonları ve Teknikleri, Konuşmacı, Esen E. 5-9 Kasım 2014. Antalya

6- 14.Rhinocamp, Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği Kongresi, Akılcı Antibiyotik kullanımı, Konuşmacı, Esen E. 27-31 Mayıs 2015 Bodrum

7- 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İnferior Konka büyümesine nasıl karar veririm? Klinik sorgulamanın yeri ve önemi, Konuşmacı, Esen E. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya

8- 2.Soluksuz Senfoni Kongresi, Uyku Apnesi ve Horlamada Uyku Endoskopisi, Panelist, Konuşmacı 7-8 Mayıs 2016, İstanbul

9- KBB’de Dört Mevsim Kongresi. Başarılı OSAS cerrahisi için belirleyici faktörler nelerdir? Konuşmacı, 28-30 Eylül 2018, Antalya

10- KBB’de Dört Mevsim Kongresi. Akılcı Antibiyotik kullanımı, Konuşmacı, Esen E. 28-30 Eylül 2018, Antalya

11- KBB’de Dört Mevsim Kongresi. OSA PANELİ, Uyku cerrahisinde zor olgular, Panalist,Konuşmacı 13-19 Eylül 2019. Nevşehir

12- KBB’de Dört Mevsim Kongresi. Akılcı Antibiyotik kullanımı, Konuşmacı, Esen E. 13-19 Eylül 2019. Nevşehir

1- Esen E, Karaman M, Deveci I, Tatlıpınar A, Tuncel A, Sheidaei S, Esen S.

Analysis and comparison of changing in thyroid hormones after percutaneous and surgical tracheotomy. Auris Nasus Larynx. 2012 Dec;39(6):601-5. doi: 10.1016/j.anl.2012.01.002. Epub 2012 Feb 14.

2- Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T.

The effect of adenotonsillectomy on serum insulin like growth factors and the adenoid/nasopharynx ratio in pediatric patients: a blind, prospective clinical study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Feb;76(2):248-52. doi: 10.1016/j.ijporl.2011.11.014. Epub 2011 Dec 10.

3- Tatlıpınar A, Cimen B, Duman D, Esen E, Köksal S, Gökçeer T.

Effect of adenotonsillectomy on endothelin-1 and C-reactive protein levels in children with sleep-disordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Dec;145(6):1030-5. doi: 10.1177/0194599811420369. Epub 2011 Aug 26.

4- Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T.

Response to the letter to the editor regarding “The effect of adenotonsillectomy on serum insulin like growth factors and the adenoid/nasopharynx ratio in pediatric patients: A blind, prospective clinical study”. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Volume 76, Issue 5, Pages 763-764, May 2012

5- Tatlıpınar A, Dede O, Esen E, Gökçeer T, Akoğlu T.

Combined sphenoid and frontal sinus aplasia accompanied by bilateral maxillary sinus hypoplasia in a child with sinusitis International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra 6 (3), 149-152

6- Ozdogan F, Ozel HE, Esen E, Yuce T, Baser S, Yavuz CS.

An Unexpected Rhinoplasty Complication: Bilateral Nasolabial Cyst. Aesthetic Plast Surg. 2015 Sep 21[Epub ahead of print]

7- Ozel HE, Ozdogan F, Esen E, Genc MG, Genc S, Selcuk A.

The association between septal deviation and the presence of a maxillary accessory ostium. Int Forum Allergy Rhinol. 2015;XX:1-4.

8- Ozdogan, F., Genc, S., Ozel, H. E., Esen, E., Yüce, T. and Selcuk, A.

In reference to palatal myoclonus: Algorithm for management with botulinum toxin based on clinical disease characteristics. The Laryngoscope, 125: E354. doi: 10.1002/lary.25287

9- Ozel HE, Genc S, Esen E, Ozdogan F, Selcuk A.

Comparison of the Protective Effect of Intratympanic Dexamethasone and Methylprednisolone in Cisplatin-Induced Ototoxicity. The Journal of Laryngology and otology 130 (3), 225-234

10- F Ozdogan, HE Ozel, E Esen, T Yuce, S Eyisarac.

Optimal time for intranasal splint removal after septoplasty: a prospective clinical study European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2016 1-4.

11- HE Özel, F Özdoğan, SG Gürgen, E Esen, A Selçuk.

Effect of transtympanic betamethasone delivery to the inner ear European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 1-9

12- HE Özel, S Genç, E Esen, F Özdoğan, A Selçuk.

Auricular hematoma cases caused by mobile phones Oral and Maxillofacial Surgery Cases,2015

1- Tuncel A, Karaman M, Sheidaei S, Tatlıpınar A, Esen E.

A comparison of incidence of Frey’s syndrome diagnosed based on clinical signs and Minor’s test after parotis surgery. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Jul-Aug;22(4):200-6. doi:10.5606/kbbihtisas.2012.039.

2- Tatlıpınar A, Gökçeer T, Köksal S, Esen E.

Koanaya ulaşan izole nazal polipli olgularda klinik deneyimimiz kbb-forum.net

3- Tatlıpınar A, Uslu C. Esen E, Gürsan S, Güneş P,

Multifokal Yerleşimli Pilomatriksoma KBB ve BBC Dergisi 2010;18(2):78-81

4- Akduman D, Uslu C , Karaman M, Esen E, Akduman A,Özcan T,

Metakronize Akciğer Kanseri ve Senkronize Kronik Myelositer Löseminin Larenks Kanseri ile Birlikteliği KBB ve BBC Dergisi 2009;17(3):113-6

5- Yüksel Ö, Tuncel A, Uslu C, Esen E, Tatlıpınar A, Dede O, Sheıdaeı S, Ertugay Ö.Ç

Horlama şikayeti ile gelen hastalara yaklaşımımız Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2009,49(3):194-202

6- Tatlıpınar A, Gökçeer T, Esen E,

Organik vokal kord patolojilerinde klinik deneyimimiz Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2009,49(4):229-233

7- Tatlıpınar A, Uslu C, Esen E.

Bilateral konka büllozayla birliktelik gösteren sfenokoanal polip: Vaka takdimi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2009,49(3):203-205

8- Tatlıpınar A, Esen E, Balta M, Sheıdaeı S, Gökçeer T,

Premenapozal ve Postmenapozal Kadınların Nazal Fizyolojik Bulgular Yönünden Karşılaştırılması Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi Yıl:2012 Cilt:20 Sayı:1 Sayfa:15-20

9- Tatlıpınar A, Gökçeer T, Uslu C, Tuncel A, Esen E.

Tip 1 timpanoplastide perikondriumlu kıkırdak ada grefti ve temporal adale fasyasının karşılaştırılması Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi Yıl:2011 Cilt:19 Sayı:2 Sayfa:59-65

10- Keskinöz İ, Esen E, Erdivanlı Ö.Ç., Selçuk Ö.T.

Parotis cerrahisinde aurikulomastoid insizyon Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013 Mar-Apr;23(2):79-84. doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.01878.

11- Ozel HE, Genc S, Ozdogan F, Esen E, Selcuk A.

Ani işitme kaybında kanıta dayalı tedavi. Kocaeli Tıp Dergisi 2014; 3:39-47

12- Selçuk A, Esen E, Yılmaz Z, Bayakır F, Özdoğan F, Ozel HE, Yüce T, Genc S.

Orta derecede obstrüktif uyku apne sendromu olgusunda üst havayolu obstrüksiyonu değişikliklerinin doğal uyku evrelerine göre videoendoskopik görüntülenmesi. KBB-Forum 2015;14(2)

13- Esen E, Özdoğan F, Özel HE, Yılmaz Z, Yüce T, Başer S, Genç S, Selçuk A.

Mean platelet volume play a role in disease severity in patients with obstructive sleep apnea syndrome?. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(6):343-5.

1. Bayakır F, Genç S, Selçuk A, Esen E, Özel HE, Yüce T, Özdoğan F, Çalışkan S.

Bilateral bifid alt konka: Olgu sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

2. Altıparmak E, Özdoğan F, Özel HE, Esen E, Yüce T, Çalışkan S, Genç S, Selçuk A.

Otojen Beyincik Apsesi, 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

3. Baser S, Özel HE, Esen E, Çalışkan S, Özel SA, Selçuk A.

Total periferik fasiyal paralizi ile prezente olan malign eksternal otit olgu sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

4. Esen E, Özdoğan F, Özel HE, Yılmaz Z, Yüce T, Çalışkan S, Başer S, Genç S, Selçuk A.

Obstruktif uyku apne sendromunda ortalama trombosit hacmi ve apne hipopne indexi arasında ilişki varmıdır? CPAP tedavisinin obstruktif uyku apnesi hastalığında ortalama trombosit hacmine ve AHİ üzerine etkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

5. Eyisaraç Ş, Yüce T, Özdoğan F, Özel HE, Esen E, Genç S, Selçuk A.

Boyun orta hatta nadir bir intramuskuler hemanjiom olgusu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

6. Yüce T, Selçuk A, Esen E, Genç S, Özdoğan F, Özel HE. Ses protezi sonrası oluşmuş geniş trakeoözofagial fistülün silicon septal buton ile kapatılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

7. Esen E, Özdoğan F, Özel HE, Gürgen SG, Yüce T, Çalışkan S, Başer S, Genç S, Selçuk A.

Sisplatin bağımlı ototoksisite deney hayvanı modelinde gingko biloba ekstresi ve likopenin antiototoksik etkilerinin incelenmesi ve birbirlerine üstünlüklerinin karşılaştırılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

8. Özdoğan F, Özel HE, Esen E, Altıparmak E, Genç S, Selçuk A.

Eğri burunda sıklıkla ihmal edilen bir durum: Orta konka pnömotizasyonu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

9. Eyisarac S, Ozdogan F, Esen E, Özel HE, Yüce T, Genc S, Selcuk A.

Şıkayetı burun tıkanıklığı olan dev maksıller kıst olgusu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

10. Ozdogan F, Esen E, Özel HE, Yüce T, Eyisarac S, Genc S, Selcuk A.

Septoplastı sonrası ıntranazal sılastık splıntlerın hasta konforu ve komplıkasyonlar üzerıne etkısı: prospektıf klınık çalışma. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

11. Baser S, Ozdogan F, Esen E, Yüce T, Genc S, Selcuk A.

Olgu sunumu: rınoplastı ve alar taban rezeksıyonunun çok nadır görülen komplıkasyonu: bılateral nazoalveolar kıst. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

12. Selçuk A, Yılmaz Z, Esen E, Bayakır F, Özdoğan F, Genc S.

Orta derecede obstrüktif uyku apne sendromu olgusunda üst havayolu obstrüksiyonu değişikliklerinin ilaçla indüklenmiş sedasyon endoskopisinde ve doğal uykuda videoendoskopik görüntülenmesi. KBB’de Dört Mevsim, 2. Soluksuz Senfoni, Obstrüktif Uyku Apnesinde Canlı Cerrahi Uygulamalar Toplantısı, 12-13 Mart 2015, İstanbul

13. Esen E, Özdoğan F, Yılmaz Z, Ozel HE, Baser S, Genc S, Selcuk A.

Mean Platelet Volume demonstrates severity in patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome? KBB’de Dört Mevsim, 2. Soluksuz Senfoni, Obstrüktif Uyku Apnesinde Canlı Cerrahi Uygulamalar Toplantısı, 12-13 Mart 2015, İstanbul

14. Eyisarac S, Esen E, Selcuk A, Genc S, Ozdogan F, Özel HE, Ozdogan F, Bayakır F, Baser S.

Kronik hastalığı olan tinnitus hastalarında Tinnitus engellilik anketi ve Beck depresyon anleti sonuçları. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2014.

15. Özel HE, Ozdogan F, Esen E, Genc MG, Genc S, Selcuk A.

Septum deviasyonu ve maksiller aksesuar ostium ilişkisi. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2014.

16. Bayakır F, Esen E, Selcuk A, Ozdogan F, Özel HE, Genc S.

Rinolit Eksizyonu Sonrası Düzelen Tedaviye Dirençli Akne Vulgaris: Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2014.

17. Baser S, Ozdogan F, Selcuk A, Esen E, Özel HE, Genc S.

Septum deviasyonu ve nazal deformitelerde genetik etki: Olgu sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2014.

 1. Oral Kavite ve Orofarenks Kanserleri Tedavisinde Güncel Sorunlar ve Çözümleri, 12-14 Mayıs 2006, İstanbul
 2. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Şubat 2006, İstanbul
 3. Videokonferanslar-5 KBB De Güncel Konular, 31 Mart – 1 Nisan 2007, Adana
 4. Rhinocamp, 20-24 Haziran 2008, Bodrum
 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, 29 Mayıs – 1 Haziran 2008, Antalya
 6. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 12-16 Kasım 2008, İstanbul
 7. Rhino Camp EAACI Borum Allergic Rhinitis Course, 22 Mayıs 2009, Bodrum
 8. Rhino Camp, 20-24 Mayıs 2009, Bodrum
 9. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim – 01 Kasım 2009
 10. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya
 11. Endoscopic Sinonasal and Skull Base Anatomy and Surgical Techniques Course, 20 Ocak 2013, Miami
 12. Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı, 23 Mayıs 2013, Kocaeli
 13. Uyku Bozuklukları Kursu, 06-09 Haziran 2013, Ankara
 14. Solunum Zirvesi,12-14 Haziran 2013, Ordu
 15. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi The Politzer Society 5. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 1-2 Nisan 2014, İstanbul
 16. Rhino Camp, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum
 17. Rhino Camp Allergic Rhinitis Course and Practical Prick Test Course 29 Mayıs 2014
 18. Canlı Cerrahi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 6-7 Haziran 2014, Kocaeli
 19. Rhinoplasty Hands On Fresh Frozen Cadaver Course 18-21 Eylül 2014, Leuven
 20. Asian Facial Plastic Surgery Society Meeting,15-19 Ekim 2014 Kapadokya
 21. Adım Adım Estetik Burun Cerrahisi, Burun Okulu, 15 Mart 2014, İstanbul
 22. Burnun Çene ile Estetik Buluşması, 28 Eylül 2014, Sapanca
 23. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya
 24. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, V-HIT Klinik Uygulamaları Workshop, 6 Kasım 2014,Antalya
 25. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Model Kulak Üzerinde Orta Kulak Protez Uygulaması Workshop, 7 Kasım 2014, Antalya
 26. Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu, 16-17 Ocak 2015, Kocaeli
 27. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Biyoistatistik ve Makale Yazım toplantısı, 21 Şubat 2015, Kocaeli
 28. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Laringoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu, 7-8 Mart 2015, Ankara
 29. KBB’de Dört Mevsim, 2. Soluksuz Senfoni, Obstrüktif Uyku Apnesinde Canlı Cerrahi Uygulamalar Toplantısı, 12-13 Mart 2015, İstanbul
 30. Rhino Camp, 27-31 Mayıs, Bodrum
 31. Trans-European Postgraduate Otology Neurotology Education (EAONO-TEPONE) Temporal Bone Dissection Course on Cadaver Heads, 2-3 Eylül 2015, İstanbul
 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
 33. Soluksuz Senfoni Kongresi, 7-8 Mayıs 2016, İstanbul
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Tıp Fakültesi K.T.Ü. Tıp Fakültesi 2003
Tıpta Uzmanlık KBB Hastalıkları Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2010
Doçentlik KBB Hastalıkları 2023
Whatsapp
Hemen Ara